Tranemosevej 36, 4400 Kalundborg

Landbrugsejendom med jagtpotentiale beliggende 4 km. udenfor Kalundborg sælges.

Ejendommen har et samlet jordtilliggende på 51,2126 ha., hvoraf 41,30 ha. er støtteberettiget.

Jorden er fordelt på flere lodder og 5,8 ha. af det samlede areal er frijord.

Der er masser af dyreliv på ejendommen, herunder både hare, rådyr samt krondyr, og dermed en god basis for jægeren, der ønsker en god jagt. Ejendommen er for nærværende fri for jagt.

Det støtteberettigede areal er i 2018 fordelt med 16,18 ha. vårbyg, 10,88 ha. vinterhvede, 7,02 ha. permanent græs, 3,39 ha. MFO-brak og 3,83 ha. 5-årig MVJ-aftale, der udløber i 2019.

Restareal består af skov, krat, bygninger, gårdsplads, vej m.v.

Ejendommens driftsbygninger er afældre dato, og indeholder bl.a. ældre stalde, maskinhus m.v.

Sælger har en mindre maskinpark, der indeholder alt for at kunne opretholde markdriften på ejendommen, og som kan erhverves af en køber udenfor købesummen.

Stuehuset som er i røde mursten har ifølge BBR-Meddelelsen et samlet boligareal på 105 kvm., der fordeler sig med bryggers, køkken, entre, badeværelse, stue og soveværelse samt 12 kvm. på førstesalen, som dog ikke anvendes af sælger.

Ejendommen opvarmes af combifyr.