Del af Torpetvej 50, 4100 Ringsted

Landbrugsjord til salg

22,11 ha. landbrugsjord fra ejendommen beliggende Torpetvej 50, 4100 Ringsted sælges.

Jorden ligger i et samlet stykke og i et fladt terræn. Der medfølger betalingsrettigheder til de dyrkbare arealer.

Jorden er forpagter ud til efter høst 2019.

Jagten er fri på arealet.

Det bemærkes, at arealerne alene kan afhændes til en køber, der i forvejen har en landbrugsejendom med beboelse, idet landbrugsloven ikke giver mulighed for at eje landbrugsjord uden bygninger.